Projekt instalace fotovoltaického systému

Projekt

Instalace fotovoltaického systému na budovy společnosti 
Porsche Immobilien CZ spol. s.r.o., Praha Smíchov
reg. č. CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001977

je spolufinancován Evropskou unií.

 

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 49 kWp sloužící pro vlastní spotřebu žadatele na pobočce Praha-Smíchov, napěťová úroveň NN. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost. 

 

Projekt

Instalace fotovoltaického systému na budovy společnosti 
Porsche Immobilien CZ spol. s.r.o., Praha Smíchov II
reg. č. CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0002626

je spolufinancován Evropskou unií.

 

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 40,05 kWp sloužící pro vlastní spotřebu žadatele na pobočce Praha-Smíchov, napěťová úroveň VN. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.